Dự báo thời tiết Quảng Ngãi

27°/ 27°

Có mưa nhẹ

T5
Ngày 18/07
Mưa vừa
25° | 32°
mưa vừa
T6
Ngày 19/07
Mưa vừa
25° | 32°
mưa vừa
T7
Ngày 20/07
Mưa vừa
25° | 32°
mưa vừa