Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật dubao.vn

  1. Điều khoản và điều kiện chung: Trang web Dự báo thời tiết https://dubao.vn xin gửi lời cảm ơn bạn đã ghé thăm và quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Thông báo này được công bố để thông tin về việc thu thập và phân phối thông tin của chúng tôi. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng trang web của chúng tôi tại URL / tên miền https://dubao.vn (gọi là “trang web”), bạn đồng ý và cam kết tuân theo các điều kiện và điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong thông báo này, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng trang web.
  2. Chính sách Bảo mật: Thông tin cá nhân / Bảo vệ Quyền riêng tư Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và quyền riêng tư hiện hành trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  3. Thu thập và Xử lý Thông tin cá nhân: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân về bạn (như tên, giới tính và thông tin liên lạc) khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi (như khi đăng ký, tham gia khảo sát và đặt đơn hàng). Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn (gọi là “thông tin cá nhân”) khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

a. Cho phép bạn truy cập và/hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web;

b. Nhận diện bạn khi bạn truy cập và/hoặc sử dụng trang web;

c. Nâng cao và cập nhật hồ sơ của chúng tôi liên quan đến các dịch vụ bạn đã yêu cầu và thông báo về sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;

d. Cải thiện quy mô và chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

e. Nếu bạn chọn nhận tin tức cập nhật từ chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ gửi các cập nhật này đến địa chỉ email của bạn.

Chúng tôi không sử dụng hoặc chấp nhận việc sử dụng thư rác.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi bất kỳ lúc nào tại đây.

  1. Bảo mật thông tin: Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba (ngoại trừ việc sử dụng, bảo mật và/hoặc chuyển giao trong các đơn vị khác thuộc Tập đoàn BSH ở các khu vực tài phán khác), trừ khi chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ bạn hoặc khi có yêu cầu pháp lý.

Bên cạnh các điều khoản trên, chúng tôi có quyền chỉ định các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, quản trị, sao lưu, quản lý thông tin và/hoặc các dịch vụ khác liên quan đến vận hành trang web), và điều này có thể yêu cầu chúng tôi chuyển giao và/hoặc lưu trữ thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu của họ, bao gồm cả các đơn vị thuộc phạm vi quyền hạn khác. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng trang web, bạn đã đồng ý với việc chỉ định và chuyển giao thông tin cá nhân như đã nêu trên về mục đích bảo mật và/hoặc chuyển giao thông tin.

  1. Địa chỉ giao thức Internet: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ giao thức Internet của bạn để xác định vấn đề với máy chủ và quản lý trang web. Địa chỉ giao thức Internet của bạn cũng có thể được sử dụng để nhận dạng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng về người dùng truy cập trang web, phục vụ cho việc phân tích và lập kế hoạch chiến lược của chúng tôi.
  2. Cookie: Trang web sử dụng “cookie” (hoặc bộ thu thập dữ liệu người dùng) là một chức năng của trình duyệt. Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp nội dung cụ thể theo sở thích của bạn, cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web, bao gồm việc lưu tên đăng nhập và mật khẩu để bạn không cần phải nhập lại mỗi khi truy cập trang web và các mục đích khác tương tự. Bạn có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt, tuy nhiên, việc tắt cookie này có thể làm giảm tốc độ hoặc ngăn chặn một số chức năng và/hoặc truy cập vào một số nội dung của trang web.
  3. Liên kết bên ngoài: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quản lý và bảo mật của những trang web đó.
  4. Biện pháp bảo mật: Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc xóa sai, sửa đổi trái phép, chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin.
  5. Điều khoản và điều kiện khác: Chúng tôi có quyền quyết định và thay đổi bất kỳ phần nào trong tuyên bố này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể gửi thông tin cho đơn vị chịu trách nhiệm qua địa chỉ [email protected].