21 °
C
Mặt trời mọc: 05:22
Mặt trời lặn: 18:04
mưa vừa

mưa vừa

Cảm giác như 22°
0.39 Km/h
1009hPa
99%

Hôm nay

mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  21°/28°
 • Lượng mưa
  23.55 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/21°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  21°/23°
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:04

Ngày mai

mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  20°/30°
 • Lượng mưa
  7.59 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29°/21°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  20°/24°
 • wind
  Gió
  2.38 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:22/18:04