Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

Hôm nay

21.8°/22.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.54 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

21.3°/23.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

21.6°/25.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.76 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

21.4°/23.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

5.15 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

21.6°/23.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

5.15 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

21.6°/24.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

21°/24.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.5 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

21.1°/24.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.5 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

21.1°/24.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.87 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

21.2°/23.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.11 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

21.2°/22.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.11 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

21.3°/25.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.47 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

21.3°/24.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.11 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

21.3°/26°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.97 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

21.1°/26.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.57 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

21°/27°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.62 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

21.4°/27.9°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.38 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

21.1°/27.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.74 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

21.6°/26.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

21.8°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.91 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

21.8°/26.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.88 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:09 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

21.6°/26.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:09 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

22.7°/27.4°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

4 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

21.4°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

21.3°/27.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.38 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

21.8°/27.6°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.76 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:07 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

21.3°/27.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.76 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:07 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

23°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:06 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

22°/27.6°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.99 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:06 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

22.8°/26.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:05 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Lâm Đồng bây giờ

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:14

Thấp/Cao

20°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.53 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0