22 °
C
Mặt trời mọc: 05:12
Mặt trời lặn: 18:31
mây cụm

mây cụm

Cảm giác như 22°
0.84 Km/h
1010hPa
84%

Hôm nay

mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/34°
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33°/24°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/29°
 • wind
  Gió
  3.14 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:31

Ngày mai

mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/32°
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  41%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/28°
 • wind
  Gió
  1.42 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:12/18:31