32 °
C
Mặt trời mọc: 05:10
Mặt trời lặn: 18:42
mây cụm

mây cụm

Cảm giác như 39°
2.28 Km/h
999hPa
81%

Hôm nay

mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/32.6°
 • Lượng mưa
  6.44 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  79.2%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.1°/26.5°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  24.2°/31.4°
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:42

Ngày mai

mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/32.5°
 • Lượng mưa
  6.14 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:11/18:42