Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lâm - Cao Bằng 30 ngày tới

Hôm nay

25.7°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.3°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

25.1°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.5°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

3.24 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.5°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.3°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.7°/30°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.1°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.7°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.6°/30°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.5°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.9°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.8°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.13 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.9°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.8°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

25 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.4°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.5°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.29 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.9°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

41 mm

Mưa

1.42 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.2°/28.7°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

132 mm

Mưa

1.69 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.1°/28°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

114 mm

Mưa

1.15 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.8°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

25.1°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.5°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.1°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.1°/26.2°

mưa vừa

mưa vừa

76 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

24.7°/26.5°

mưa vừa

mưa vừa

70 mm

Mưa

3.25 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Bảo Lâm bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:42

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0