22 °
C
Mặt trời mọc: 05:19
Mặt trời lặn: 18:10
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°
0.6 Km/h
1008hPa
98%

Hôm nay

mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/28°
 • Lượng mưa
  25.34 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  28°/22°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/23°
 • wind
  Gió
  1.68 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:10

Ngày mai

mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  22°/32°
 • Lượng mưa
  17.96 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32°/23°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  22°/25°
 • wind
  Gió
  1.77 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:19/18:10