Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Hôm nay

26.8°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.27 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.4°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.4°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.69 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.1°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.2°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.2°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.5°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.29 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

25°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

25.8°/30°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

25.1°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

25.6°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

1.59 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

25.9°/35.9°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

44 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.8°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.9°/35.8°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26°/27.4°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

1.39 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26°/27.7°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

25.5°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

1.56 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

25.4°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

1.34 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.4°/29.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.43 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.4°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.9°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

26.5°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

1.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

24.5°/32°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.21 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

25°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

48%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

24.4°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

9 mm

Mưa

1.65 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

25.2°/26.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

1.31 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Cao Bằng bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:39

Thấp/Cao

24°

/

35°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0