Dự báo thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu 30 ngày tới

Hôm nay

26.2°/28.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

6.94 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.3°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

6.88 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.9°/26.1°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

6.76 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.9°/26.4°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

5.31 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.3°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

6.2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.9°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

6.04 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.8°/26.1°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

5.55 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.1°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

4.96 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.8°/27.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.6°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.41 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

5.41 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.6°/27.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.94 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.6°/28.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25°/28.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.67 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.1°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.37 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.1°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.3°/27.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.71 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.65 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.3°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

6.2 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.4°/28.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.33 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26°/27.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

5.52 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:10 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.7°/27.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

5.34 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:09 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

27°/28°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

4.81 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:09 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

26.2°/27.1°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

26.9°/26.2°

mưa vừa

mưa vừa

9 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:08 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

26.5°/27.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:07 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

26.8°/26.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:07 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Bà Rịa - Vũng Tàu bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:16

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.37 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0