Dự báo thời tiết Huyện Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:09 pm

Gió
4.39 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:09 pm

Gió
4.15 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:10 pm

Gió
3.05 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
3.19 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
3.96 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
4.56 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
5.9 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
7.19 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
7.2 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:11 pm

Gió
6.96 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:12 pm

Gió
8.34 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:12 pm

Gió
7.58 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:12 pm

Gió
5.8 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:12 pm

Gió
4.61 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:13 pm

Gió
3.35 km/h

Thời tiết Huyện Châu Đức hôm nay

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.47 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0