35 °
C
Mặt trời mọc: 05:13
Mặt trời lặn: 18:38
mưa vừa

mưa vừa

Cảm giác như 42°
1.85 Km/h
999hPa
56%

Hôm nay

mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  28.9°/35°
 • Lượng mưa
  3.41 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.4%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34.2°/29.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  28.7°/32.5°
 • wind
  Gió
  3.35 km/h
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:38

Ngày mai

mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.8°/31.5°
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.7%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  29.3°/28.9°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.5°/30°
 • wind
  Gió
  2.73 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:13/18:38