Dự báo thời tiết Huyện Sơn Động - Bắc Giang 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:28 pm

Gió
2.95 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

Gió
2.4 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

Gió
2.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

Gió
3.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

Gió
2.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:30 pm

Gió
3.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
3.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
2.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
2.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
1.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
3.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
2.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
2.49 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
2.22 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
2.33 km/h

Thời tiết Huyện Sơn Động hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.41 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0