Dự báo thời tiết Huyện Tân Yên - Bắc Giang 30 ngày tới

Hôm nay

26.5°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.2°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.2°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.5°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.1°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.22 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.7°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.2°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.06 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.1°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.1°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.3°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.6°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.62 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.2°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.22 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.8°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.6°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.78 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.2°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.68 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.8°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.7°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.7°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.4°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.2°/33.9°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.3°/34.1°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.6°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Tân Yên bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:39

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.545 km

wind

Gió

2.47 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0