Dự báo thời tiết Huyện Yên Dũng - Bắc Giang 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
2.25 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
3.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
2.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
2.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
3.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
1.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
1.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
3.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
3.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
2.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:36 pm

Gió
1.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
1.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
2.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:37 pm

Gió
2.4 km/h

Thời tiết Huyện Yên Dũng hôm nay

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.5 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

28°

uv

UV

0