Dự báo thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:28 pm

Gió
2.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

Gió
1.87 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:29 pm

Gió
1.92 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:30 pm

Gió
2.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:30 pm

Gió
2.71 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
2.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:31 pm

Gió
2.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
3.03 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
2.82 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
5.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
2.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:33 pm

Gió
1.94 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
2.76 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:34 pm

Gió
1.44 km/h

Thời tiết Huyện Yên Thế hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:28

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.14