Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Hôm nay

25.1°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.48 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.1°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.3°/30°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.6°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.1°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

25.6°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

25.1°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

25.8°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.3°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.3°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25°/29°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.3°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.1°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.48 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.8°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.51 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.8°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.32 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.2°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.9°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.1°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.41 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.6°/32.2°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.33 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.4°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.47 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.5°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.8°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

1.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.4°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.46 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.26 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.1°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

1.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.6°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

0.83 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.9°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.22 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.4°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.23 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Bắc Kạn bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:42

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0