Dự báo thời tiết Huyện Ngân Sơn - Bắc Kạn 30 ngày tới

Hôm nay

25°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

25.6°/28.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

25.7°/28.5°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

1.65 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.6°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

25.6°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27°/32.5°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.1°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.1°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.2°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.1°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.1°/36.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.5°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.3°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.1 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.3°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.4°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.8°/26.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

146 mm

Mưa

6.23 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.8°/28°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

81 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25°/33.9°

mưa vừa

mưa vừa

7 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.3°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.1°/36.5°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.6°/33°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.5°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.6°/32.7°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Ngân Sơn bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:21/18:43

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.35 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0