Dự báo thời tiết Bạc Liêu 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
5.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
5.99 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
4.43 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.67 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.97 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
5.96 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
6.94 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
9.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
9.79 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
9.84 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
10.43 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
9.33 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
6.57 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
4.88 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
3.6 km/h

Thời tiết Bạc Liêu hôm nay

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.92 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0