Dự báo thời tiết Huyện Phước Long - Bạc Liêu 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:12 pm

Gió
2.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:12 pm

Gió
7.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:12 pm

Gió
7.77 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
6.98 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
5.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
5.12 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
4.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
4.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
6.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
7.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
9.01 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
7.39 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
5.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:15 pm

Gió
6.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:16 pm

Gió
4.34 km/h

Thời tiết Huyện Phước Long hôm nay

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

71%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.99 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.78