Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

27°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.5°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.7°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.91 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.5°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.5°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.59 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.6°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.9°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.1°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.8°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.6°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.4°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.9°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.9°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.1°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.4°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.8°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.8°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29°/33.6°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.7°/34.3°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.6°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.7°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.79 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.5°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Bắc Ninh bây giờ

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:39

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.109 km

wind

Gió

1.6 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0