Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình - Bắc Ninh 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

Gió
3.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

Gió
2.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
1.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
1.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:32 pm

Gió
1.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
1.91 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:33 pm

Gió
2.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
2.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
2.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:34 pm

Gió
3.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
3.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
2.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
1.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.51 km/h

Thời tiết Huyện Gia Bình hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.18 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.15