Dự báo thời tiết Huyện Lương Tài - Bắc Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

26.1°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.4°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.5°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

3.41 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.1°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.36 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.4°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.7°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.8°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.2°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.8°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.9°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.3°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.9°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.2°/35.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.3°/35.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.2°/36.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.9°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.73 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.5°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.41 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.2°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.7°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.37 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.8°/34.2°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.1°/32.9°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.8°/32.9°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.7°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.3°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.9°/29°

mưa vừa

mưa vừa

42 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.2°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

58 mm

Mưa

3.82 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Lương Tài bây giờ

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:40

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0