Dự báo thời tiết Huyện Quế Võ - Bắc Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

27°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.1°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.5°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.9°/32°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

3.23 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.5°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.5°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.2°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.4°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.6°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.3°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.4°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.2°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.65 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.5°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.4°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.51 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.9°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.9°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.55 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.8°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.37 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.1°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.9°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.76 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

29°/33.2°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.5°/34.6°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.78 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.3°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Quế Võ bây giờ

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:40

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0