Dự báo thời tiết Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

26.1°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.9°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.3°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.4°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

3.59 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.2°/32°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.1°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.9°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.5°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.05 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.6°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.47 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.3°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.7°/35.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.9°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.1°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.53 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

30°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.6°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.4°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.5°/34.4°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

3.28 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.2°/32.1°

mưa vừa

mưa vừa

37 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.1°/32.8°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.1°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.2°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.9°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.8°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.5°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

44 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.1°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

59 mm

Mưa

4.12 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Thuận Thành bây giờ

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:40

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0