Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 45 mm Gió: 2.8 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 27 mm Gió: 3.2 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 12 mm Gió: 3.31 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 9 mm Gió: 2.67 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 9 mm Gió: 3.7 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 73%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 16 mm Gió: 2.49 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 80%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 79 mm Gió: 2.47 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 25°/24° Lượng mưa: 56 mm Gió: 3.83 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 16 mm Gió: 3.98 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:13 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 3 mm Gió: 2.71 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 74%

Thời tiết Huyện Tiên Du lúc này

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:13/18:32

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.29 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0