Dự báo thời tiết Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

26.8°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

4 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.2°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.5°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

3.25 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.91 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.6°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.4°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.49 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.9°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.8°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.59 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.6°/32°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.7°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.97 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

28.4°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.1°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.1°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.9 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.8°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.2°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.8°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.1°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.9°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.1°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.8°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.87 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.4°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.1°/33.3°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

2.97 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.9°/34.3°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Bắc Ninh bây giờ

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:40

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.135 km

wind

Gió

1.49 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0