Dự báo thời tiết Bến Tre 30 ngày tới

Hôm nay

27.8°/27.7°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

6.77 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.9°/28.2°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

4 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.96 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.1°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

6.72 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.2°/29°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

6.72 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.6°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

6.5 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

6.94 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27°/29.5°

mây đen u ám

mây đen u ám

0 mm

Mưa

6.84 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

6.47 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.5°/28.3°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

7.17 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26°/28.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

5.88 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.1°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:42 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.9°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.35 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.4°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.6°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.8 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.44 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.2°/31°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.29 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.37 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:43 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.6°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.43 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/31.6°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.37 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.4°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.89 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.95 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.5°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.46 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.26 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.2 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.3°/31.4°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

5.24 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:13 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.7°/32.9°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

4.75 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.8°/32.1°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

5.25 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:12 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28.6°/32.2°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.81 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:11 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Bến Tre bây giờ

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/18:19

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.47 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0