Dự báo thời tiết Huyện Ba Tri - Bến Tre 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:09 pm

Gió
3.62 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
2.82 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:09 pm

Gió
3.76 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:10 pm

Gió
3.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:10 pm

Gió
3.03 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:10 pm

Gió
2.96 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
2.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
4.76 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
3.32 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
2.69 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
4.21 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
6.77 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
6.53 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
6.98 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
6.98 km/h

Thời tiết Huyện Ba Tri hôm nay

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0