Dự báo thời tiết Huyện Chợ Lách - Bến Tre 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:11 pm

Gió
4.78 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
4.61 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
2.56 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
3.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:12 pm

Gió
4.19 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
5.11 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
6.6 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:13 pm

Gió
8.24 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:13 pm

Gió
8.55 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
8.13 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
9.21 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
8.53 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
6.09 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
4.92 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:15 pm

Gió
3.01 km/h

Thời tiết Huyện Chợ Lách hôm nay

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.8 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0