Dự báo thời tiết Quy Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:05 pm

Gió
4.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:06 pm

Gió
4.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:06 pm

Gió
5.11 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:06 pm

Gió
5.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:06 pm

Gió
3.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:07 pm

Gió
4.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:07 pm

Gió
4.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:07 pm

Gió
4.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:08 pm

Gió
4.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:08 pm

Gió
5.37 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:08 pm

Gió
5.37 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
4.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
4.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
4.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
4.88 km/h

Thời tiết Quy Nhơn hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.53 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

1.1