Dự báo thời tiết Thị xã Hoài Nhơn - Bình Định 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:06 pm

Gió
4.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:07 pm

Gió
3.9 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:07 pm

Gió
3.9 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:07 pm

Gió
3.86 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:08 pm

Gió
5.05 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:08 pm

Gió
5.05 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:08 pm

Gió
5.07 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
5.28 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
5.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
5.82 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:09 pm

Gió
7.28 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:10 pm

Gió
7.28 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:10 pm

Gió
6.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:10 pm

Gió
5.7 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 32°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:11 pm

Gió
5.6 km/h

Thời tiết Thị xã Hoài Nhơn hôm nay

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

77%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0