Dự báo thời tiết Bình Dương 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:14 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.52 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 68%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:14 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 10 mm Gió: 3.17 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 76%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:14 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 9 mm Gió: 1.54 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 80%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:14 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 13 mm Gió: 1.64 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 73%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:15 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 9 mm Gió: 2.24 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 76%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:15 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 6 mm Gió: 3.39 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 68%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:15 pm
Ngày/đêm: 32°/26° Lượng mưa: 5 mm Gió: 4.51 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 64%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:15 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 5 mm Gió: 4.66 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 67%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:16 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 8 mm Gió: 4.82 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:30 am Mặt trời lặn: 6:16 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 8 mm Gió: 4.64 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 70%

Thời tiết Bình Dương lúc này

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:14

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0