Dự báo thời tiết Dĩ An - Bình Dương 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:11 pm

Gió
2.46 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:11 pm

Gió
1.73 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:12 pm

Gió
2.78 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:12 pm

Gió
2.39 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:12 pm

Gió
1.6 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:12 pm

Gió
1.9 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
1.97 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
3.16 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
2.27 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
2.47 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
2.32 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
3.77 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
3.69 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.18 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.16 km/h

Thời tiết Dĩ An hôm nay

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.89 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0