Dự báo thời tiết Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
2.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
3.17 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
1.54 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
1.64 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
2.24 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.39 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
4.51 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
4.66 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
4.82 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
4.64 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
5.43 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
4.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
4.15 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
3.69 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
1.93 km/h

Thời tiết Huyện Dầu Tiếng hôm nay

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.58 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0