Dự báo thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:12 pm

Gió
1.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
2.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
3.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:13 pm

Gió
3.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
3.38 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
2.12 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
2.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:14 pm

Gió
3.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
3.82 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
4.25 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:15 pm

Gió
2.94 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
2.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:16 pm

Gió
2.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
2.35 km/h

Thời tiết Huyện Phú Giáo hôm nay

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

75%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.18 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.78