Dự báo thời tiết Đồng Xoài - Bình Phước 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:09 pm

Gió
1.99 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
1.59 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:10 pm

Gió
2.25 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:10 pm

Gió
1.83 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
1.34 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
1.72 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
1.43 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
2.49 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

Gió
1.86 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

Gió
2.52 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

Gió
1.85 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
3.3 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
3.31 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
2.73 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
2.97 km/h

Thời tiết Đồng Xoài hôm nay

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.64 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0