Dự báo thời tiết Huyện Phú Riềng - Bình Phước 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

Gió
2.05 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

Gió
2.81 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
1.48 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
1.3 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
1.92 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
2.73 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

Gió
3.49 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

Gió
3.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
3.61 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
3.67 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

Gió
4.4 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

Gió
3.14 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

Gió
3.19 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

Gió
2.81 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:16 pm

Gió
1.95 km/h

Thời tiết Huyện Phú Riềng hôm nay

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8.765 km

wind

Gió

0.38 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0