Dự báo thời tiết Thị xã Phước Long - Bình Phước 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
1.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
1.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

Gió
3.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

Gió
2.37 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

Gió
2.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

Gió
1.87 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
1.95 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
2.67 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
2.66 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

Gió
3.37 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

Gió
3.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

Gió
2.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
2.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

Gió
2.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 27°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

Gió
2.01 km/h

Thời tiết Thị xã Phước Long hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.12