Dự báo thời tiết Huyện Phú Quí - Bình Thuận 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:06 pm

Gió
4.95 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:06 pm

Gió
4.38 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:07 pm

Gió
3.93 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:07 pm

Gió
3.62 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:07 pm

Gió
4.52 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:08 pm

Gió
5.56 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:08 pm

Gió
5.87 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:08 pm

Gió
6.78 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:08 pm

Gió
6.83 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
7.31 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
8.29 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
8.25 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
6.67 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:10 pm

Gió
5.03 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:10 pm

Gió
4.3 km/h

Thời tiết Huyện Phú Quí hôm nay

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

73%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.01 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0