Dự báo thời tiết Huyện Tánh Linh - Bình Thuận 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:05 pm

Gió
2.39 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:05 pm

Gió
4.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:06 pm

Gió
5.61 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:06 pm

Gió
5.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:06 pm

Gió
4.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:06 pm

Gió
4.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:07 pm

Gió
3.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:07 pm

Gió
3.76 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:07 pm

Gió
4.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:08 pm

Gió
4.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:08 pm

Gió
5.22 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:08 pm

Gió
4.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:08 pm

Gió
4.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
4.23 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:09 pm

Gió
4.39 km/h

Thời tiết Huyện Tánh Linh hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.69 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

1.04