Dự báo thời tiết Cà Mau 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
2.82 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/31°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
7.77 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
7.77 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
6.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
4.73 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
4.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
4.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
4.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
6.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
7.9 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
9.21 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
7.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
5.03 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
6.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
4.32 km/h

Thời tiết Cà Mau hôm nay

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

78%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.47 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.74