Dự báo thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
2.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
2.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
4.08 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.29 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
4.76 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.9 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
4.67 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
4.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
4.69 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
3.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
3.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
3.22 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
3.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
3.56 km/h

Thời tiết Huyện Đầm Dơi hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:13

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.46 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0