Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
5.03 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:15 pm

Gió
6.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

31°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
5.12 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
4.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
4.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
5.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
7.04 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
10.22 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
10.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:17 pm

Gió
10.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
11.04 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
9.59 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
6.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

Gió
4.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:19 pm

Gió
3.44 km/h

Thời tiết Huyện Trần Văn Thời hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.25 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0