Dự báo thời tiết Cần Thơ 30 ngày tới

Hôm nay

27.5°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

6.65 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.2°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.5°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

5.03 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:44 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

6.81 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.6°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

6.41 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

6.84 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.2°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

7.33 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.5°/29.1°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

7.45 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:45 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.6°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

7.61 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.2°/28.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

7.57 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.8°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

6.5 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.2°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.96 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

4.63 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.46 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:46 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.5°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.85 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.1°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.71 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.5°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.3 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.41 km/h

Gió

1009 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:19 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.75 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.3°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.66 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.9°/31.1°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

5.37 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:47 am

Mặt trời mọc

6:18 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.8°/32.8°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

5.1 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.3°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.35 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

5.91 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:17 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.92 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.67 km/h

Gió

1008 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.6°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.61 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:16 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.7°/32.3°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

5.13 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.8°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

5.27 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:15 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.06 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:48 am

Mặt trời mọc

6:14 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Cần Thơ bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/18:22

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.54 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0