Dự báo thời tiết Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
4.97 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
5.02 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.06 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
2.98 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.24 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
5.42 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
6.29 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
8.69 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:16 pm

Gió
9.06 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:16 pm

Gió
8.77 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
9.56 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
8.74 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
5.79 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
4.65 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 30°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:18 pm

Gió
2.72 km/h

Thời tiết Quận Bình Thuỷ hôm nay

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

78%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.35 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0