Dự báo thời tiết Quận Ninh Kiều - Cần Thơ 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:12 pm

Gió
3.62 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:12 pm

Gió
2.3 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:12 pm

Gió
3.35 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
3.77 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
2.67 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
3.41 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
3.19 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
4.83 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.53 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
2.52 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
4.56 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
6.51 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
6.12 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
6.55 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
6.55 km/h

Thời tiết Quận Ninh Kiều hôm nay

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/18:12

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

84%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.38 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0