Dự báo thời tiết Huyện Hạ Lang - Cao Bằng 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 28 mm Gió: 3.07 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 25°/22° Lượng mưa: 20 mm Gió: 2.98 km/h Sáng/tối: 22°/23°
Áp suất: 1009 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 4 mm Gió: 2.15 km/h Sáng/tối: 22°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 74%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 23 mm Gió: 2.1 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 28 mm Gió: 1.94 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 48 mm Gió: 1.7 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 25°/23° Lượng mưa: 137 mm Gió: 2.68 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 23°/22° Lượng mưa: 30 mm Gió: 2.93 km/h Sáng/tối: 22°/22°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 98%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 26°/23° Lượng mưa: 6 mm Gió: 2.47 km/h Sáng/tối: 22°/24°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 31°/24° Lượng mưa: 3 mm Gió: 1.92 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 65%

Thời tiết Huyện Hạ Lang lúc này

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:35

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0