Dự báo thời tiết Huyện Nguyên Bình - Cao Bằng 30 ngày tới

Hôm nay

26°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

25.7°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.9°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.3°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.6°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

25.8°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

25.1°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

25.8°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.6°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.7°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.6°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

1.99 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.4°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.4°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.3°/30°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.4°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.1°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.78 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.9°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.5°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.6°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.1°/30.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27°/31°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

1.66 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.8°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

40 mm

Mưa

1.15 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.9°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

24 mm

Mưa

1.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.2°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

26.8°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

23 mm

Mưa

1.38 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Nguyên Bình bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:41

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0