Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 15 ngày tới

mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.69 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
2.56 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:15 pm

Gió
3.12 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.11 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.11 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:16 pm

Gió
4.83 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
4.33 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
4.33 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
2.97 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:17 pm

Gió
3.83 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:18 pm

Gió
4.24 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:18 pm

Gió
4.19 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:18 pm

Gió
4.19 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:19 pm

Gió
4.64 km/h
mây thưa . Cảm giác như 35°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:19 pm

Gió
4.76 km/h

Thời tiết Huyện Hoàng Sa hôm nay

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

70%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0